Δράσεις για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Μηδενικό αποτύπωμα ή zero waste είναι η μείωση της παραγωγής απορριμάτων, επιβλαβών για το περιβάλλον. Η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι το μέλλον στο επιχειρείν και αυτό γίνεται ακόμη πιο αντιληπτό όταν βλέπουμε κολοσσούς όπως η Coca Cola, η Ford κ.ά. να υιοθετούν έναν τρόπο λειτουργίας πιο φιλικό προς το χώρο που μας φιλοξενεί. Μία σειρά σεμιναρίων […]

Έργα και Ημέρες τον Φεβρουάριο στο Καπάνι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΙΩΝ ΚΑΠΑΝΙ

Μ’ επιτυχία ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, οι εργασίες καθαρισμού των φρεατίων υδροσυλλογής, των καναλιών και των αγωγών απορροής των ομβρίων υδάτων της Αγοράς Βλάλη. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου με την αμέριστη αρωγή του Δήμου Θεσσαλονίκης και την εξειδίκευση της αναδόχου εταιρείας ”ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε.” , προχώρησε στην λύση ενός δυσεπίλυτου και χρόνιου προβλήματος […]