Οικονομική Τακτοποίηση Μελών του Συλλόγου

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΕΧΡΙ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι.

Λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων εξαιτίας της ανάληψης και της υλοποίησης του Έργου ‘’Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου’’ (πρόσληψη υπαλλήλου κλπ), παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τα έτη 2019, 2020, 2021, 2022 που είναι 30€ το κάθε έτος μέχρι την 10 Ιανουαρίου 2023.

Μέλη του Συλλόγου θα θεωρούνται από τον Ιανουάριο 2023 μόνον όσοι τακτοποιήσουν τις εισφορές τουλάχιστον 2 ετών (2019,2020)  θα μπορούν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις του Συλλόγου και θα ενημερώνονται με προσωπικά μηνύματα για τις εξελίξεις των έργων και για τα θέματα των Αγορών.

Όσοι δεν τακτοποιήσουν μέχρι την 10 Ιανουαρίου 2023 τις συνδρομές τους, θα διαγραφούν και θα χάσουν κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα μέλους του Συλλόγου.

Η πληρωμή των  συνδρομών γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου Αριστοτέλους 27, στο ισόγειο του ΕΕΘ, στην γραμματέα του Συλλόγου κ. Κωνσταντίνα, καθημερινά από της 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6951026800.

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

   Η   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ