Έργα και Ημέρες τον Φεβρουάριο στο Καπάνι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΙΩΝ ΚΑΠΑΝΙ

Μ’ επιτυχία ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, οι εργασίες καθαρισμού των φρεατίων υδροσυλλογής, των καναλιών και των αγωγών απορροής των ομβρίων υδάτων της Αγοράς Βλάλη.

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου με την αμέριστη αρωγή του Δήμου Θεσσαλονίκης και την εξειδίκευση της αναδόχου εταιρείας ”ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε.” , προχώρησε στην λύση ενός δυσεπίλυτου και χρόνιου προβλήματος της κεντρικής αγοράς της Θεσσαλονίκης.

Η τακτική συντήρηση του συστήματος απορροής των ομβρίων υδάτων της Αγοράς Βλάλη, αλλά και του Ιστορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης εν συνόλω, αποτελεί πάγιο αίτημα, τόσο των Επαγγελματιών, όσο και των διερχόμενων καταναλωτών. Είναι κοινός τόπος πως είναι ιδιαίτερα συχνή η εμφάνιση σημειακών εμφράξεων, λιμναζόντων υδάτων, τοπικών πλημμυρών και δυσοσμίας στα δίκτυα, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται αισθητικά η περιοχή.

Σε συνέχεια του πάγιου αυτού αιτήματος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μετά από διαγωνισμό, ανέθεσε στην εταιρεία «ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΕ» τη σχετική παροχή υπηρεσιών. Αντικείμενο, η συντήρηση και ο καθαρισμός των δικτύων στις περιοχές της αρμοδιότητάς του.

Στην Αγορά Βλάλη, η ανάδοχος εταιρεία προέβη σε:

  • Καθαρισμό των εσχαρών και των φρεατίων υδροσυλλογής και των αμμοκρατών.
  • Απόφραξη των μη λειτουργικών τμημάτων του δικτύου απορροής των ομβρίων.
  • Επιμελή καθαρισμό του συνόλου των καναλιών και αγωγών απορροής των ομβρίων.
  • Εσωτερικό έλεγχο του συνόλου των καναλιών και αγωγών απορροής των ομβρίων, με χρήση ειδικής κάμερας, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον καθαρισμό.
  • Πλύση των πεζοδρόμων μετά τις εργασίες.

Οι εργασίες έλαβαν χώρα τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα, τόσο σε πρωϊνές, όσο και σε απογευματινές – βραδινές ώρες. Στόχος η μικρότερη δυνατή όχληση των καταστημάτων που βρίσκονταν σε λειτουργία, αλλά και η ασφαλής και ανεμπόδιστη διέλευση των πεζών – καταναλωτών.

Μ’ εξαιρετική οργάνωση και επαγγελματισμό, η ανάδοχος εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συντήρηση του δικτύου ομβρίων της Αγοράς Βλάλη, παραδίδοντάς το σε πλήρη υδραυλική λειτουργία, απαλλαγμένο από πάσης φύσεως φερτές ύλες και απορρίμματα.

Αντίστοιχες εργασίες συντήρησης των δικτύων, υλοποιούνται στην περιοχή της πλατείας Άθωνος. Στον προγραμματισμό των εργασιών για το προσεχές διάστημα, μεταξύ άλλων, έχει ενταχθεί και η πλατεία Αριστοτέλους.